top of page

Supervision til plejefamilier

Læs mere

Plejefamilier arbejder ofte med børn, der har identitetsproblemer, og hvis sociale og følelsesmæssige udvikling er forstyrret. At have ansvaret og være omsorgspersoner for disse børn kræver en særlig viden og erfaring, hvilket medfører, at plejeforældre har brug for
supervision. En supervision, der giver redskaber til at møde børnene og deres biologiske forældre. Samtidig er det vigtigt, at plejefamilien får mulighed for at rumme og bearbejde de svære problemstillinger, der naturligt vil opstå i forbindelse med en anbringelse.


Det er ikke uprofessionelt at blive ramt og involveret. Det er uprofessionelt at ignorere det og ikke tage sig af det.
 

Jeg kan tilbyde:


Samtaler i form af faglig og personlig supervision.
● faglig fordybelse – nye faglige vinkler
● opmærksomhed på den personlige ramthed

 

Min erfaring
● har arbejdet som leder af socialpædagogisk opholdssted i 13 år og været en
del af dagligdagen på institutionen.
● siden 2011 beskikket børnesagkyndig ved Landsretten mhp tvangsfjernelser
af børn
● Uddannet lærer og cand.mag med PD i specialpædagogik fra DPU og certificeret organisk psykoterapeut

Parforhold
bottom of page